Close Menu

CENOVNIK NA LOKACIJI RESAVSKA 35

KOPIRANJE CRNO BELO
Format
Tiraž
Cena
A4 JEDNOSTRANO  1-20 KOP.  10.00 
A4 JEDNOSTRANO  21-50 KOP.  5.0 
A4 JEDNOSTRANO  51-300 KOP.  4.00 
A4 JEDNOSTRANO  301-500 KOP.  3.00 
A4 JEDNOSTRANO  501-1000 KOP.  3.00 
A4 JEDNOSTRANO  PREKO 1001 KOP.  2.00 
A4 DVOSTRANO  2-20 KOP.  5.00 
A4 DVOSTRANO  20-50 KOP.  3.00 
A4 DVOSTRANO  52-100 KOP.  3.00 
A4 DVOSTRANO  102-300 KOP.  2.00 
A4 DVOSTRANO  302-1000 KOP.  2.00 
A4 DVOSTRANO  PREKO 1002 KOP.  2.00 
A3 JEDNOSTRANO  1-20 KOP.  20.00 
A3 JEDNOSTRANO  21-50 KOP.  10.00 
A3 JEDNOSTRANO  51-300 KOP.  8.00 
A3 JEDNOSTRANO  301-500 KOP.  6.00 
A3 JEDNOSTRANO  501-1000 KOP.  6.00 
A3 JEDNOSTRANO  PREKO 1001 KOP.  4.00 
A3 DVOSTRANO  2-20 KOP.  10.00 
A3 DVOSTRANO  20-50 KOP.  6.00 
A3 DVOSTRANO  52-100 KOP.  5.00 
A3 DVOSTRANO  102-300 KOP.  5.00 
A3 DVOSTRANO  302-1000 KOP.  4.00 
A3 DVOSTRANO  PREKO 1002 KOP.  3.00 
KOPIRANJE U BOJI
Format
Tiraž
Cena
A4  1-20  40.00 
A4  21-50  35.00 
A4  51-100  25.00 
A4  101-500  20.00 
A4  PREKO 501  15.00 
A3  1-20  80.00 
A3  21-50  70.00 
A3  51-100  50.00 
A3  101-500  40.00 
A3  PREKO 501  30.00 
ŠTAMPA NA KARTONU
Format
Cena
ŠTAMPA NA KARTONU  70.00  
ŠTAMPA NA KARTONU A3  150.00 
PAPIR 120gr  10.00 
PAPIR 160gr  20.00 
ŠTAMPANJE U BOJI
Format
Cena
TEKST SLIKA  25.00 
SLIKA  40.00 
MUFLON  20.00 
TEKST SLIKA  20.00 
SLIKA  35,00 
MUFLON  15.00 
ŠTAMPANJE CRNO BELO
Format
Tiraž
Cena
A4 JEDNOSTRANO  1-10  10.00 
A4 JEDNOSTRANO  11-50  6.00 
A4 JEDNOSTRANO  51-100  5.00 
A4 JEDNOSTRANO  preko 101  4.00 
A4 DVOSTRANO  2-50  6.00 
A4 DVOSTRANO  52-100  4.00 
A4 DVOSTRANO  102-500  3.00 
A4 DVOSTRANO  PREKO 502  2.00 
A3 JEDNOSTRANO  1-10  20.00 
A3 JEDNOSTRANO  11-50  12.00 
A3 JEDNOSTRANO  51-100  10.00 
A3 JEDNOSTRANO  preko 101  8.00 
A3 DVOSTRANO  2-50  12.00 
A3 DVOSTRANO  52-100  8.00 
A3 DVOSTRANO  102-500  6.00 
A3 DVOSTRANO  PREKO 502  4.00 
PAPIR U BOJI
Format
Cena
A4 JEDNOSTRANO PREKO 100  10.00 
A4 JEDNOSTRANO DO 10  15.00 
A4 DVOSTRANO PREKO 100  6.00 
A4 DVOSTRANO DO 100  8.00 
A3 JEDNOSTRANO PREKO 100  20.00 
A3 JEDNOSTRANO DO 100  30.00 
A3 DVOSTRANO PREKO 100  12.00 
A3 DVOSTRANO DO 100  16.00 
KORIČENJE I POVEZIVANJE
Format
Cena
KORIČENJE 4-14 mm  70.00 
POVEZIVANJE 4-14 mm  50.00 
KORIČENJE 16-20 mm  80.00 
POVEZIVANJE 16-20 mm  60.00 
KORIČENJE 22-30 mm  90.00 
POVEZIVANJE 22-30 mm  70.00 
KORIČENJE 32-52 mm  110.00 
POVEZIVANJE 32-52 mm  80.00 
KORIČENJE A3  150.00 
POVEZIVANJE A3  80.00 
PREKO 10000 KOPIJA  1.00 
PLASTIFIKACIJA
FORMAT
CENA
ID  20,00 
A5  40,00 
A4  60,00 
A3  80,00 
INK JET ŠTAMPA 80gr
TIP
TIRAŽ
CENA
80gr  1-20  15,00 
80gr  21-50  10,00 
80gr  50+  8,00 
Štampa INK koverte, min. 50 kom  amerikan  3,00 
Štampa INK koverte, min. 50 kom  A5  5,00 
Štampa INK koverte, min. 50 kom  A4  7,00 
Štampa memoranduma  100 komada - logo  5,00 
Štampa memoranduma - logo+adresa  min. 100 komada  6,00 
VIZIT KARTE
TIP
TIRAŽ
JEDNOSTRANE
DVOSTRANE
VIZIT KARTE  1000  2.500  4.400 
VEĆI TIRAŻI - SIMBOL  1000  2500 4/0   
VEĆI TIRAŻI - SIMBOL  1000  3000 4/1   
VEĆI TIRAŻI - SIMBOL  1000  4.400 4/4   
NA SPECIJALNIM PAPIRIMA  60  1.000   
NA SPECIJALNIM PAPIRIMA  120  1.200   
PROIZVODI
USLUGA
CENA
FOLIJA/ULOŽAK  10,00 
FASCIKLA KART.BELA  50,00 
FASCIKLA KART.BOJA  60,00 
FAS.MEHANIZAM BELA  70,00 
FAS MEHANIZAM BOJA  80,00 
KUTIJA ZA ŠOLJU  50,00 
KOVERTA AMERICAN  10,00 
KOVERTA A5  15,00 
KOVERTA A4  25,00 
CD  100,00 
DVD  200,00 
FASCIKLE BELE štampa + džep, komada 1-5  250,00 
FASCIKLE BELE štampa + džep, komada 5+  150,00 
KOMPJUTERSKE USLUGE
USLUGA
CENA
REZANJE NA CD (NAŠ)  150,00 
REZANJE NA CD (VAŠ)  100,00 
MINUT RADA  50,00 
RAD NA RAČUNARU 1H  1500,00 
OČITAVANJE EL. DOKUMENATA  20,00 
SLANJE MEJLA  20,00 
PREBACIVANJE NA USB  20,00 
PRIPREMA ZA ŠTAMPU  1.500,00 
DORADA SEČENJE
USLUGA
CENA
SEČENJE PO M. DUŽ.  25,00 
A4 SAVIJANJE PO M. DUŽ.  25,00 
BUŠENJE RUPA PO LISTU  5,00 
OJAČAVANJE PO KOM.  5,00 
PERFORACIJA  5,00 
BIGOVANJE  5,00 
SAVIJANJE  5,00 
SEČENJE PO REZU  100,00 
HEFTANJE  5,00 
ODHEFTAVANJE  5,00 
DOPLATA ZA PAPIR
NAZIV
A4
A3
A3+
80  2,00  4,00   
80gr papir u boji  4,00  8,00   
100-150gr  4,00  8,00   
160-300gr  10,00  30,00  20,00 
paus   15,00  30,00   
muflon papirni  10,00  30,00  20,00 
muflon frizi  10,00   20,00   
ris papir  600,00  1.200,00   
termofolija  20,00  40,00   
PVC beli  160,00  80,00   
PVC transparent  80,00  160,00   
Spec. sa teksturom  100,00   200,00   
DODACI
PROIZVOD
CENA
Šolja  400,00 
Kutija  50,00 
Puzle  700,00 
Podloga za miš  700,00 
Ceger  500,00 
Majica CRNA  900,00 
Majica BELA  700,00 
Preslikač beli  400,00 
Preslikač crni  600,00 
CANVAS PLATNO SA BIND RAMOM
FORMAT
CENA
30X40  1.000 
40X40  1.200 
40X60  1.600 
60X60  2.100 
40X50  1.400 
85X70  2.400 
100X70  3.500 
ZATEZANJE PLATNA PO METRU DUŽNOM  400 
BLIND RAM NE STANDARDNIH DIMENZIJA - PO M. DUŽNOM  250 
MAJICE PRESLIKAČI
BOJA
VELIČINA
NAŠE
NJIHOVE
BELE  A5  500,00  300,00 
BELE  A4  700,00  400,00 
TAMNE  A5  600,00  400,00 
TAMNE  A4  900,00  600,00 
DOPLATA ZA OBE STRANE  A5  1000,00  700,00 
DOPLATA ZA OBE STRANE  A4  1300,00  900,00 
MAJICE NA KATERU
BOJA
VELIČINA
NAŠE
NJIHOVE
BELE/TAMNE  A5  700  500 
BELE/TAMNE  A4  800  600 
DOPLATA ZA OBE STRANE  A5  1.000,00  700 
DOPLATA ZA OBE STRANE  A4  1.300,00  900 
MAJICE SA GOTOVIM MOTIVOM
FORMAT
CENA
A4-A3  700,00 
KATER
PROIZVODI
CENA
TORBA/CEGER - PRESLIKAČ  350,00 
TORBA/CEGER - FLEX FOLIJA  500,00 
TORBA/CEGER - FLOK FOLIJA  600,00 
PVC po m2  1.000,00 
RICOVANJE TABAKA A3+ (po kom.)  40,00 
TRANSFER FOLIJA po m2  450,00 
DODACI UZ KATER
PROIZVODI
CENA
LEPENKA 5mm - A3  250,00 
LEPENKA 5mm - po m2  700,00 
POVELJA - bez štampe  400,00 
POVELJA SA ZLATOTISKOM  550,00 
POVELJA SA 2 TRAKE + ZLATOTISK  650,00 
KAŠIR PENA 5mm samolepljiva m2  1.600,00 
KAŠIR PENA 5mm samolepljiva A4  300,00 
KAŠIR PENA 5mm samolepljiva A3  600,00 
BEDŽEVI
KOLIČINA
PREČNIK 55mm
PREČNIK 36mm
1-20  500,00  500,00 
50  23,00/kom  23,00/kom 
100  19,00/kom  18,00/kom 
150  18,00/kom  17,00/kom 
200  17,00/kom  16,00/kom 
250  16,50/kom  15,50/kom 
300  16,00/kom  15,00/kom 
350  15,50/kom  14,50/kom 
400  15,00/kom  14,00/kom 
450  14,50/kom  13,50/kom 
500  14,00/kom  13,00/kom 
750  13,50/kom  12,50/kom 
1000  13,00/kom  12,00/kom 
1500  12,50/kom   11,50/kom 
2000  12,00/kom  11,00/kom 
3000  11,50/kom  10,50/kom 
5000  11,00/kom  10,00/kom 
10.000  10,50/kom  9,75/kom 
20.000  10,00/kom  9,50/kom 
VELIKI FORMATI
TIP
ŠIRINA
CENA
LINIJSKI CRTEŽI CB 80gr po metru dužnom  330 mm  70,00 
LINIJSKI CRTEŽI CB 80gr po metru dužnom  420 mm  80,00 
LINIJSKI CRTEŽI CB 80gr po metru dužnom  450 mm  85,00 
LINIJSKI CRTEŽI CB 80gr po metru dužnom  620 mm  100,00 
LINIJSKI CRTEŽI CB 80gr po metru dužnom  750 mm  110,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR 80gr po metru dužnom  330 mm  140,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR 80gr po metru dužnom  420 mm  160,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR 80gr po metru dužnom  450 mm  165,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR 80gr po metru dužnom  620 mm  180,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR 80gr po metru dužnom  750 mm  200,00 
LINIJSKI CRTEŽI CB (planovi) 120gr po metru dužnom 610 mm  610 mm  200,00 
LINIJSKI CRTEŽI CB (planovi) 120gr po metru dužnom  1060 mm  300,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR (planovi) 120gr po metru dužnom  610mm  350,00 
LINIJSKI CRTEŽI KOLOR (planovi) 120gr po metru dužnom  1060mm  500,00 
CB NA PLOTERU (plakati) 80gr po metru dužnom  610mm  400,00 
CB NA PLOTERU (plakati) 80gr po metru dužnom  1060mm  600,00 
PUN COLOR NA PLOTERU (plakati) 80gr po metru dužnom  610mm  800,00 
PUN COLOR NA PLOTERU (plakati) 80gr po metru dužnom  1060mm  1000,00 
PUN COLOR NA PLOTERU (plakati) 120gr po metru dužnom  610mm  900,00 
PUN COLOR NA PLOTERU (plakati) 120gr po metru dužnom  1060mm  1200,00 
POSTER FOTOMAT 180gr po metru dužnom  610mm  1000,00 
POSTER FOTOMAT 180gr po metru dužnom  1060mm  1300,00 
POSTER GLOSSY 180gr metru dužnom   610mm  1100,00 
POSTER GLOSSY 180gr metru dužnom  1060mm  1300,00 
ROLL UP - MEHANIZAM  0,8mm  6.000,00 
GIFT PROGRAM
PROIZVODI
CENA
BELA ŠOLJA  400,00 
MAGIČNA ŠOLJA  650,00 
SRCE ŠOLJA  590,00 
FUDBALSKA ŠOLJA  590,00 
ŠOLJA BOJA (UNUTR.)  550,00 
TERMO ŠOLJA  850,00 
PIKSLA  490,00 
MASKA ZA TELEFON  800,00 
SNEŽNA KUGLA (manja)  490,00 
SNEŽNA KUGLA (veća)  590,00 
SLAGALICA A4  700,00 
SLAGALICA SRCE  600,00 
BELA MAJICA POLIESTER  890,00 
PODMETAČI  450,00 
PODLOGA ZA MIŠA  550,00 
MAGNET  150,00 
EKO TORBA 4/0  150,00 
EKO TORBA 4/4  200,00 
ZASTAVICE KOM/+3  500/360,00 
SKENIRANJE
Format
Cena
SKENIRANJE A4  OD 5.00 
SKENIRANJE A3  OD 10.00 
ARHIVIRANJE USB,mail  20.00  
NAREZIVANJE NAŠ CD  100.00 
NAREZIVANJE VAŠ CD  50.00 
OČITAVANJE LIČNE KARTE  10.00 
HEFTANJE
Format
Cena
HEFTANJE  1.00 
KOVERAT
Format
Cena
AMERIKAN  10.00 
A5  20.00 
A4  25.00 
PLASTIFICIRANJE
Format
Cena
A4  40.00 
A3  80.00  
FOLIJA PVC  20.00 
FASCIKLA  50.00 
FASCIKLA SA GUMOM  150.00 
TVRDI POVEZ  700.00 
MEKI POVEZ  400.00 
ŠIVENI POVEZ  1500.00 
Top